• Марка: Foliatec
  • Кат. номер: FT-2050

Интериорен Спрей, Праймер 400ml

24,00 лв.
+ -

Интериорният Interior Color Spray, е иновативна, висококачествена концепция за боядисване на интериора. Отделните компоненти Interior Color Spray Foam Cleaner почистваща пяна, Interior Color Spray Primer грунд (праймер) за твърди пластмаси по интериора,  Interior Color Spray интериорен цветен спрей (различни цветове), Interior Color Spray Sealer защитен (гланц и мат) и Interior Color Spray Remover Solvent  за отстраняване и почистване на боята, могат да бъдат поръчвани по отделно.

Interior Color Spray Primer, е за предварително третиране на всички твърди пластмаси, за да подобри адхезията на Interior Color Spray.

  • бързо съхне
  • лесно покриване

Приложение:

  • Почистете с  Interior Color Spray Foam Cleaner, (каталожен № FT 2000).
  • Само за твърди пластмаси: Подгответе повърхноста Interior Color Spray Primer (каталожен № FT 2050).
  • Покрийте с Interior Color Spray (каталожен № FT 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009).
  • Не е задължително: Покрийте защитен слой с  Interior Color Spray Sealer glossy (item no 2008) или Interior Color Spray Sealer matt (каталожен № FT 20083).

 Попитайте нашия техник:

Ако имате допълнителни въпроси, моля разгледайте често задавани въпроси в нашия Блог или попитайте нашия техник

Съвет: В нашия блог може да намерите изображения и приложения, взети от други потребители.

Забележка за опастност:

 Опасност: Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: Може да се спука при нагряване. Предизвиква дразнене на кожата. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да причини сънливост или замаяност. Вреден за водния живот с дълготраен ефект. Дръжте далеч от деца. Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето забранено. Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване. Не пробивайте и не изгаряйте, дори и след употреба. Носете предпазни ръкавици / защитно облекло / защита на очите / защита на лицето. ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете човека на чист въздух и го поддържайте удобно за дишане. АКО ПОПАДНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Извадете контактните лещи, ако има такива и е лесно. Продължете изплакването. Обадете се на ЦЕНТЪР ЗА ОТРАВЯНЕ / лекар, ако не се чувствате добре. Пазете от слънчева светлина. Не излагайте на температура над 50 ° C. При употреба може да образува запалима / експлозивна смес от изпаряване на въздух. Съдържа бутан, етилацетат.