• Марка: Foliatec
  • Кат. номер: FT-2055

Интериорен Спрей, Премахващ 125ml

23,00 лв.
+ -

Интериорният Interior Color Spray, е иновативна, висококачествена концепция за боядисване на интериора. Отделните компоненти Interior Color Spray Foam Cleaner почистваща пяна, Interior Color Spray Primer грунд (праймер) за твърди пластмаси по интериора,  Interior Color Spray интериорен цветен спрей (различни цветове), Interior Color Spray Sealer защитен (гланц и мат) и Interior Color Spray Remover Solvent  за отстраняване и почистване на боята, могат да бъдат поръчвани по отделно.

Interior Color Spray Remover, е разработен за премахване на  Interior Color Spray. Ако боята е нанесена прекалено гъст или е потекла, той може да се отстрани лесно, без да се засяга повърхността.

  • бързо се разтваря
  • лесно приложение
  • за твърди и меки пластмаси

Приложение:

  • Почистете с  Interior Color Spray Foam Cleaner (каталожен № FT 2000).
  • Само за твърди пластмаси: Подгответе повърхноста Interior Color Spray Primer (каталожен № FT 2050).
  • Покрийте с Interior Color Spray (каталожен № FT 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009).
  • Не е задължително: Покрийте защитен слой с  Interior Color Spray Sealer glossy (item no 2008) или Interior Color Spray Sealer matt (каталожен № FT 20083).

 Попитайте нашия техник:

Ако имате допълнителни въпроси, моля разгледайте често задавани въпроси в нашия Блог или попитайте нашия техник

Съвет: В нашия блог може да намерите изображения и приложения, взети от други потребители.

Забележка за опастност:

Опасност: Лесно запалима течност и пари. Предизвиква дразнене на кожата. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да причини сънливост или замаяност. Ако е необходима медицинска консултация, имайте под ръка контейнера с продукта или етикета. Дръжте далеч от деца. Прочетете етикета преди употреба. Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето забранено. Използвайте взривозащитени електрически / вентилационни / осветителни уреди. АКО ПОПАДНЕ НА КОЖА (или косата): незабавно съблечете всички замърсени дрехи. Изплакнете кожата с вода / душ. АКО ПОПАДНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Извадете контактните лещи, ако има такива и е лесно. Продължете изплакването. Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с местните / регионални / национални / международни разпоредби. Съдържа n-бутилацетат, ацетон.