• Марка: Foliatec
  • Кат. номер: FT-20083

Интериорен Спрей Защитен, Прозрачен Мат 400ml

29,00 лв.
+ -

Интериорният Interior Color Spray, е иновативна, висококачествена концепция за боядисване на интериора. Отделните компоненти Interior Color Spray Foam Cleaner почистваща пяна, Interior Color Spray Primer грунд (праймер) за твърди пластмаси по интериора,  Interior Color Spray интериорен цветен спрей (различни цветове), Interior Color Spray Sealer защитен (гланц и мат) и Interior Color Spray Remover Solvent  за отстраняване и почистване на боята, могат да бъдат поръчвани по отделно.

Interior Color Spray Sealer, е идеален за придаване на защитно покритие върху повърхности след оцветяване с  Interior Color Spray.

  • прозрачен
  • образува постоянно, трайно защитно покритие
  • наличен гланц и мат

Приложение:

  • Почистете с  Interior Color Spray Foam Cleaner, (каталожен № FT 2000).
  • Само за твърди пластмаси: Подгответе повърхноста Interior Color Spray Primer (каталожен № FT 2050).
  • Покрийте с Interior Color Spray, (каталожен № FT 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009).
  • Не е задължително: Покрийте защитен слой с  Interior Color Spray Sealer glossy (item no 2008) или Interior Color Spray Sealer matt (каталожен № FT 20083).

 Попитайте нашия техник:

Ако имате допълнителни въпроси, моля разгледайте често задавани въпроси в нашия Блог или попитайте нашия техник

Съвет: В нашия блог може да намерите изображения и приложения, взети от други потребители.

Забележка за опастност:

Опасност: Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: Може да се спука при нагряване. Причинява сериозно увреждане на очите. Може да причини сънливост или замаяност. Ако е необходима медицинска консултация, имайте под ръка контейнера с продукта или етикета. Дръжте далеч от деца. Прочетете етикета преди употреба. Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето забранено. Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване. Не пробивайте и не изгаряйте, дори и след употреба. АКО ПОПАДНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Извадете контактните лещи, ако има такива и е лесно. Продължете изплакването. Незабавно се обадете на ЦЕНТЪР ЗА ОТРАВЯНЕ / лекар. Пазете от слънчева светлина. Не излагайте на температури над 50 ° C / 122 ° F. Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с местните / регионални / национални / международни разпоредби.