• Марка: Foliatec
  • Кат. номер: FT-2600

Интериорен Спрей, Хром 150ml

44,00 лв.
+ -

Спрей Хром, е универсален инструмент за превръщане на ежедневните неща в лъскави привличащи окото предмети: независимо дали са декорации за маси, оригинални опаковки за подаръци, декоративни елементи за интериора на автомобила или витрини на магазини. Предлаганите продукти на пазара, често ни разочароват, тъй като покритието в повечето случаи наподобява повече на сребро или алуминий. Спрея на FOLIATEC, създава автентичен вид на хром. Върху гладки повърхности, покритието води до особено красив огледален ефект.

  • подходящ за пластмаса, стъкло, плочки и метал
  • идеален за ефектна декорация
  • много добра непрозрачност
  • силно лъскав
 
Приложение:

Почистете повърхността, защитете останалите детайли от маранята създадена при пръскане, напръскайте на разстояние около 25 - 30 cm. Получавате уникален ефект!

Попитайте нашия техник:

Ако имате допълнителни въпроси, моля разгледайте често задавани въпроси в нашия Блог или попитайте нашия техник

Съвет: В нашия блог може да намерите изображения и приложения, взети от други потребители.

Забележка за опастност:

Опасност: Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: Може да се спука при нагряване. Причинява сериозно увреждане на очите. Може да причини сънливост или замаяност. Вреден за водния живот с дълготраен ефект. Ако е необходима медицинска консултация, имайте под ръка контейнера с продукта или етикета. Дръжте далеч от деца. Пазете от топлина / искри / открит пламък / горещи повърхности. - Пушенето забранено. Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване. Контейнер под налягане: Не пробивайте и не изгаряйте, дори и след употреба. Избягвайте да вдишвате прах / дим / газ / мъгла / пари / спрей. Носете предпазни ръкавици / защитно облекло / защита на очите / защита на лицето. АКО ПОПАДНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Извадете контактните лещи, ако има такива и е лесно. Продължете изплакването. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ЗА ОТРАВЯНЕ или лекар / лекар. Пазете от слънчева светлина. Не излагайте на температура над 50 ° C / 122 ° F. Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с местните / регионални / национални / международни разпоредби. Съдържа 1-метокси-2-пропанол, ацетон.