• Марка: Foliatec
 • Кат. номер: FT-31970

Почистваща Пяна и Цитрусов Обезмаслител, Сет

52,00 лв.
+ -

Dirt Eraser Dirt-Off Foam and Citrus Cleaner Set, е разработен съвместно с БАЙК професионалистите Джулия Хофман и Даниел Шефер, и е идеална за мълниеносно почистване без вода.

Комплектът Dirt Eraser Dirt-Off Foam and Citrus Cleaner включва:

 • 1 x 400 ml Спрей Почистваща Пяна
 • 1 x 150 ml Почистващ Спрей Цитрус
 • 1 x Микрофибърна кърпа, 40 x 40 cm
 • 1 x почистваща четка

Dirt Eraser Cleaning Foam, е лесна за нанасяне екологична пяна за велосипеди (рамки, седалки, джанти, гуми, педали) и оборудване (раници, каски, дрехи, обувки)

 • Нанесете веднага след колоездене
 • Многократна употреба поради много продуктивно съдържание и ефективност
 • Високо ефективната пяна разтваря мръсотията много бързо
 • Не съдържа вредни киселини или разтворители
 • Безопасен за карбон, метал, пластмаса, уплътнения, лагери, спирачки, кожа, гума и тъкани

Dirt Eraser Citrus Cleaner, е лесен за нанасяне почистващ препарат за главини (скорости, зъбни колела и верига)

 • Многократна употреба поради много продуктивно съдържание и ефективност
 • Високо ефективният цитрусов почистващ препарат разтваря мръсотията много бързо
 • Не използвайте върху уплътнения, лагери, кожа, гума и тъкани

Приложение на Dirt Eraser Cleaning Foam, почистваща пяна

 • Разклатете добре и покрийте с пяна
 • Оставете да действа за кратко, докато мръсотията се разтвори
 • Избършете замърсената зона с чиста, суха Premium Microfibre Cloth
 • Използвайте чиста част от  кърпата след всяко избърсване

 

Приложение на Цитрусов Обезмаслител - Dirt Eraser Citrus Cleaner

 • Напръскайте
 • Оставете да действа за кратко, докато мръсотията се разтвори
 • Избършете замърсената зона с кърпа
 • Нанесете смазка за веригата

 

 

Попитайте нашия техник

Ако имате допълнителни въпроси, моля разгледайте често задавани въпроси в нашия Блог или попитайте нашия техник

Съвет:

В нашия блог може да намерите изображения и приложения, взети от други потребители

 

Забележка за опастност:

 

Опасност: Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: Може да се спука при нагряване. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Дръжте далеч от деца. Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето забранено. Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване. Не пробивайте и не изгаряйте, дори и след употреба. АКО ПОПАДНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Извадете контактните лещи, ако има такива и е лесно. Продължете изплакването. Пазете от слънчева светлина. Не излагайте на температура над 50 ° C / 122 ° F. Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с местните / регионални / национални / международни разпоредби. Съдържа: <5% анионни ПАВ, парфюм.

 

Цитрусов Обезмаслител: 

 

Опасност: Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: Може да се спука при нагряване. Предизвиква дразнене на кожата. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да причини алергична кожна реакция. Може да причини сънливост или замаяност. Токсичен за водния живот с дълготраен ефект. Дръжте далеч от деца. Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето забранено. Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване. Не пробивайте и не изгаряйте, дори и след употреба. АКО ПОПАДНЕ НА КОЖА: Измийте с много вода и сапун. ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете човека на чист въздух и го поддържайте удобно за дишане. АКО ПОПАДНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Извадете контактните лещи, ако има такива и е лесно. Продължете изплакването. Пазете от слънчева светлина. Не излагайте на температура над 50 ° C / 122 ° F. Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с местните / регионални / национални / международни разпоредби. Съдържа: Въглеводороди, С7, n-алкани, изо-алкани, циклични, d-лимонен, Пропан-2-ол. Съдържа:> 30% въглеводороди, d-лимонен.