• Марка: Foliatec
  • Кат. номер: FT-31950

Почистваща Пяна, Сет

32,00 лв.
+ -

Dirt Eraser Cleaning Foam е лесна за нанасяне екологична пяна за велосипеди (рамки, седалки, джанти, гуми, педали) и оборудване (раници, каски, дрехи, обувки)

  • Нанесете веднага след колоездене
  • Многократна употреба поради много продуктивно съдържание и ефективност
  • Високо ефективната пяна разтваря мръсотията много бързо
  • Не съдържа вредни киселини или разтворители.
  • Безопасен за карбон, метал, пластмаса, уплътнения, лагери, спирачки, кожа, гума и тъкани.

 

Приложение на Dirt Eraser Cleaning Foam, почистваща пяна

  • Разклатете добре и покрийте с пяна.
  • Оставете да действа за кратко, докато мръсотията се разтвори 
  • Избършете замърсената зона с чиста, суха Premium Microfibre Cloth
  • Използвайте чиста част от  кърпата след всяко избърсване

 

Попитайте нашия техник:

Ако имате допълнителни въпроси, моля разгледайте често задавани въпроси в нашия Блог или попитайте нашия техник

 

Съвет:

В нашия блог може да намерите изображения и приложения, взети от други потребители

 

Забележка за опастност:

Опасност: Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: Може да се спука при нагряване. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Дръжте далеч от деца. Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето забранено. Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване. Не пробивайте и не изгаряйте, дори и след употреба. АКО ПОПАДНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Извадете контактните лещи, ако има такива и е лесно. Продължете изплакването. Пазете от слънчева светлина. Не излагайте на температура над 50 ° C / 122 ° F. Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с местните / регионални / национални / международни разпоредби. Съдържа: <5% анионни ПАВ, парфюм.