• Марка: Foliatec
  • Кат. номер: FT-2137

Универсален 2К Лак Спрей, Сив Металик 400ml

68,00 лв.
+ -

Нашия Универсален 2C Spray Paint използва иновативна 2K система: втвърдителят вече е във флакона, което означава, че можете да се сбогувате с неудобното смесване! Просто пробийте патрона на втвърдителя с помощта на бутона, разклатете и сте готови за работа.

  • лесно е, просто напръскайте
  • термоустойчив
  • устойчив на химикали, корозия и маслоустойчив
  • не е необходимо да демонтирате автомобилни части
  • достатъчен за 4 броя спирачни апарата

Съвет за продукта: Оптимален в комбинация с нашия Brake Cleaner за предварително почистване на спирачните накрайници.

Приложение

  • Разклатете добре преди употреба! Извадете червения бутон от капачката.
  • Завъртете кутията на 180 ° и прикрепете бутон към щифта в основата на флакона.
  • С дланта на ръката си натиснете червения бутон, до край. Отново разклатете добре.

Попитайте нашия техник

Ако имате допълнителни въпроси, моля разгледайте често задавани въпроси в нашия Блог или попитайте нашия техник

Съвет: В нашия блог може да намерите изображения и приложения, взети от други потребители.

Забележка за опастност

Опасност: Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: Може да се спука при нагряване. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да причини алергична кожна реакция. Може да причини сънливост или замаяност. Ако е необходима медицинска консултация, имайте под ръка контейнера с продукта или етикета. Дръжте далеч от деца. Прочетете етикета преди употреба. Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето забранено. Не пробивайте и не изгаряйте, дори и след употреба. АКО ПОПАДНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Извадете контактните лещи, ако има такива и е лесно. Продължете изплакването. Пазете от слънчева светлина. Не излагайте на температури над 50 ° C / 122 ° F. Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с местните / регионални / национални / международни разпоредби. Многократното излагане може да причини сухота или напукване на кожата. Възможно е натрупване на експлозивни смеси без достатъчно вентилация. Съдържа изоцианати. Може да предизвика алергична реакция. Съдържа ацетон, хексаметилен диизоцианат, олигомери, бутилацетат.