• Марка: Foliatec
  • Кат. номер: FT-2107

СПРЕЙ ФИЛМ ЗАЩИТЕН-ПРОЗРАЧЕН МАТ - 400 ml

27,00 лв.
+ -

Защитния спрей Spray Film Sealer, е иделалния спрей за перманентна защита на Spray Film. Защитния спрей има много добра адхезия със Spray Film, предпазва от повреди и улеснява почистването. Увеличената дебелината на слоя допълнително подобрява отстраняването му. И тук е най-интересният момент: че можете да превърнете матовите и металик цветове на Spray Film в лъскави и обратно.

Spray Film Sealer "блясък ефект" придава на джантите блестящ завършек.

  • наличен прозрачен мат и гланц, както и блектящ ефект
  • перманентна защита за Spray Film
  • по-лесно почистване
  • защита против мръсотия и нараняване
  • за по-лесно отстраняване
  • подобрява поддържането на цветовете, особено при използване на ярки цветове
  • 1 кен е достатъчен за 4 джанти
  • специално разработен за  FOLIATEC.com Spray Film

Приложение:

Напръскайте 2 слоя върху Spray Film, с интервал между слоевете от 10 минути.

Попитайте нашия техник:

Ако имате допълнителни въпроси, моля, разгледайте често задаваните въпроси в нашия блог или попитайте нашия техник.

Съвет: В нашия блог можете също да намерите изображения на приложения, взети от други потребители.

Забележка за опастност:

Опасно: Изключително запалим аерозол. Флакон под налягане: Може да се спука при нагряване. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да причини сънливост или замаяност. Ако е необходима направете медицинска консултация, имайте под ръка флакона с продукта или етикета. Дръжте далеч от деца. Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето забранено. Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване. Не пробивайте и не изгаряйте, дори и след употреба. АКО ПОПАДНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Извадете контактните лещи, ако ползвате такива. Продължете изплакването. Пазете от слънчева светлина. Не излагайте на температури над 50 ° C / 122 ° F. Изхвърлете съдържанието /флакона в съответствие с местните / регионални / национални / международни разпоредби.