• Марка: Foliatec
  • Кат. номер: FT-2100

СПРЕЙ ФИЛМ ПОЧИСТВАЩА ПЯНА - 400 ml

25,00 лв.
+ -

За да блести винаги Spray Film, трябва редовно да се почиства от пътни замърсявания и нагар от накладките. Специално за това разработихме новия почистващ Spray Film Cleaner.

Подходяща гъба включена в капачката на спрея. Силната пяна почиства мръсотията и нагара от накладките.

  • бързодействащ
  • дълбоко проникващ
  • без киселини
  • предотвратява последващо бързо замърсяване

Приложение

  • първо разклатете флакона и напръскайте с мощтна пяна цялата повърхност.
  • оставете да действа максимум 2 минути и след това внимателно отстранете разтворената мръсотия, като използвате меката гъба, намираща се в капачката
  • накрая, просто изплакнете с вода и отново можете да се възхитите на сияещия оригинален цвят. Благодарение на множествения ефект, почистеният спрей филм е добре поддържан и защитен по-дълго от замърсяване.

Попитайте нашия техник

Ако имате допълнителни въпроси, моля разгледайте често задавани въпроси в нашия Блог или попитайте нашия техник

Съвет: В нашия блог може да намерите изображения и приложения, взети от други потребители.

 Забележка за опастност

Опасност: Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: Може да се спука при нагряване. Може да причини алергична кожна реакция. Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето забранено. Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване. Не пробивайте и не изгаряйте, дори и след употреба. Носете предпазни ръкавици / защитно облекло / защита на очите / защита на лицето. АКО ПОПАДНЕ НА КОЖА: Измийте обилно с вода. Пазете от слънчева светлина. Не излагайте на температура над 50 ºC. При употреба може да образува запалима / експлозивна смес от изпаряване на въздух.