• Марка: Foliatec
  • Кат. номер: FT-2109

СПРЕЙ ФИЛМ, ПРЕМАХВАЩ - 400 ml

23,00 лв.
+ -

Премахващия спрей Spray Film Remover е идеалният спрей за цялостно премахване на филма от джантите или за премахване на остатъците от филма, който е бил напръскан твърде тънко.

  • лесно, бързо, ефективно
  • специално разработен за FOLIATEC.com Spray Film

Приложение

Напръскайте засегнатата зона със спрея за отстраняване на филма. Оставете да подейства 1 минута. След това премахнете Spay Film с  пароструйка.

Повторете процеса, ако е необходимо.

Попитайте нашия техник

Ако имате допълнителни въпроси, моля, разгледайте често задаваните въпроси в нашия блог или попитайте нашия техник.

Съвет: В нашия блог можете също да намерите изображения на приложения, взети от други потребители.

Забележка да опастност

Опасно: Изключително запалим аерозол. Флакон под налягане: Може да се спука при нагряване. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да причини сънливост или замаяност. Ако е необходима направете медицинска консултация, имайте под ръка флакона с продукта или етикета. Дръжте далеч от деца. Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето забранено. Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване. Не пробивайте и не изгаряйте, дори и след употреба. АКО ПОПАДНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Извадете контактните лещи, ако има такива. Продължете изплакването. Пазете от слънчева светлина. Не излагайте на температури над 50 ° C / 122 ° F. Изхвърлете съдържанието /флакона в съответствие с местните / регионални / национални / международни разпоредби.