• Марка: Foliatec
 • Кат. номер: FT-2164

ЛАК СПИРАЧНИ АПАРАТИ, СЕТ - МИДНАЙТ БЛАК

68,00 лв.
+ -

С  Лак за Спирачни Апарати  и Лак за Спирачни Апарати, NEON вие придавате на автомобила си много индивидуален и спортен вид. Лакът трайно уплътнява и запазва повърхността на апарата. Химически, корозионен и маслоустойчив. Има дълготраен блясък и се почиства лесно. С включеното основно покритие База (BASECOAT), нашият спирачен лак NEON показва изключително интензивна светимост..

 • 7 части или 10 части (за НЕОНОВИТЕ цветове)
 • топлоустойчив
 • химически, корозионен и маслоустойчив
 • лесно за нанасяне с четка
 • не е необходимо демонтиране на части от автомобила
 • достатъчен за 4 апарата
 • Използвай НЕОНОВИЯ цвят само с включената База

Съвет за продукта: Сега съвместим с бяджийски пистолет, благодарение на Brake caliper lacquer thinner   (номер за поръчка 2198).

Съвет за нашите Спирачни Лакове за Спирачни Апарати и спирачни лакове NEON цветове: Поради различната технология, бялото основно покритие от цветовете NEON изисква специален  Brake caliper lacquer thinner for basecoat  (номер за поръчка 2210).

 

Лак Спирачни Апарати, Сет-съдържание:

 • Обезмаслител, 400 ml и 125 ml боя както и 50 ml втвърдител
 • Метална четка, четка, шпатула, 1 чифт работни ръкавици

Лак Спирачни Апарати НЕОН, Сет-съдържание:

 • Обезмаслител (400 ml) + База (125 ml) + Лак (125 ml) + Втвърдител (50 ml)
 • Метална четка, 2 четки, 2 шпатули, 1 чифт работни ръкавици

Приложение

 • Свалете колелата.
 • Почистете апаратите с включената метална четка и след това обезмаслете с обезмаслителя включен в комплекта
 • Смесете Лака и Втвърдителя посредством шпатула.
 • За НЕОНОВИ цветове:
  Разбъркайте бялото основно покритие с шпатула и нанесете тънък, но добре покриващ слой, като използвате първата четка за боядисване. Използвайте втората шпатула за смесване на NEON и втвърдителя, за спирачния апарат.
 • Облепете всички части с изключение на спирачния апарат и нанесете боята върху спирачния апарат с четката.
 • След боядисване на спирачните апарати ги оставате да изсъхнат след това монтирайте колелата, и готово.

Често задавани въпроси

Колко спирачни апарата мога да боядисам с един Сет, Лак Спирачни Апарати?
⇒ Един сет е достатъчен за 4 апарата или 2 апара и 2 спирачни барабана.

Как трябва да подготвя спирачните апарати за боядисване?
⇒ Почистете мръсотията и ръждата с металната четка след което обезмаслете с обезмаслителя.

Кога боята е изсъхнала?
⇒ Лакът ще изсъхне след 2 часа, след което може да монтирате колелата, пълното изсъхване трае приблизително 5 дена.

Мога ли да пребоядисам апаратите?
⇒ Да, разбира се! Матирайте с шкурка старата боя за по-добра адхезия.

Колко е здрав лакът?
⇒ Боята може да издържи на механични, термични и химични напрежения върху серийна спирачна система при обичаен уличен трафик.

Попитайте нашия техник:

Ако имате допълнителни въпроси, моля разгледайте често задавани въпроси в нашия Блог или попитайте нашия техник

Съвет: В нашия блог може да намерите изображения и приложения, взети от други потребители.

Забележка за опастност:

 Лак Спирачен Апарат:

Каталожен №: 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2168, 2169, 2170, 2172, 2175, 2176, 2178:

Опасност: Запалима течност и пари. Предизвиква дразнене на кожата. Причинява сериозно увреждане на очите. Може да причини алергична кожна реакция. Ако е необходима медицинска консултация, имайте под ръка контейнера с продукта или етикета. Дръжте далеч от деца. Прочетете етикета преди употреба. Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето забранено. Използвайте взривозащитени електрически / вентилационни / осветителни тела / оборудване. АКО ПОПАДНЕ НА КОЖА (или косата): незабавно съблечете всички замърсени дрехи. Изплакнете кожата с вода / душ. АКО ПОПАДНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Извадете контактните лещи, ако има такива. Продължете изплакването. Незабавно се обадете на ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ / лекар. Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с местните / регионални / национални / международни разпоредби. Съдържа епоксидни съставки. Може да предизвика алергична реакция. Съдържа продукт на реакцията: бисфенол-А- (епихлорхидрин) епоксидна смола (средно число на молекулно тегло ≤ 700), изобутанол, хександиолдиглицидилетер.

Каталожен №: 2166, 2167, 2171, 2174, 2177, 2179, 2181, 2182, 8183, 2184, 2185, 2188, 2189:
Опасност: Запалима течност и пари. Предизвиква дразнене на кожата. Причинява сериозно увреждане на очите. Може да причини алергична кожна реакция. Може да причини сънливост или замаяност. Вреден за водния живот с дълготраен ефект. Ако е необходима медицинска консултация, имайте под ръка контейнера с продукта или етикета. Дръжте далеч от деца. Прочетете етикета преди употреба. Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето забранено. АКО ПОПАДНЕ НА КОЖА (или косата): незабавно съблечете всички замърсени дрехи. Изплакнете кожата с вода / душ. АКО ПОПАДНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Извадете контактните лещи, ако има такива. Продължете изплакването. Незабавно се обадете на ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ / лекар. Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с местните / регионални / национални / международни разпоредби. Съдържа епоксидни съставки. Може да предизвика алергична реакция. Съдържа бисфенол-А- (епихлорхидрин), епоксидна смола (средно число на молекулно тегло 700-1100), изобутанол, n-бутилацетат, разтворител нафта (нефт), лек аромат.

Лак Спирачен Апарат Втвърдител:
Каталожен №: 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2168, 2169, 2170, 2172, 2175, 2176, 2178:
Опасност: Запалима течност и пари. Вредно при вдишване. Предизвиква дразнене на кожата. Причинява сериозно увреждане на очите. Може да причини сънливост или замаяност. Ако е необходима медицинска консултация, имайте под ръка контейнера с продукта или етикета. Дръжте далеч от деца. Прочетете етикета преди употреба. Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето забранено. АКО НА КОЖА (или косата): незабавно съблечете всички замърсени дрехи. Изплакнете кожата с вода / душ. АКО ПОПАДНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Извадете контактните лещи, ако има такива. Продължете изплакването. Незабавно се обадете на ЦЕНТЪР ЗА ОТРАВЯНЕ / лекар. Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с местните / регионални / национални / международни разпоредби. Съдържа ксилол, полиаминоамид-аддукт, изобутанол, бутан-1-ол.

Каталожен №: 2166, 2167, 2171, 2174, 2177, 2179, 2181, 2182, 8183, 2184, 2185, 2188, 2189:
Опасност: Запалима течност и пари. Предизвиква дразнене на кожата. Причинява сериозно увреждане на очите. Може да причини алергична кожна реакция. Може да причини дразнене на дихателните пътища. Може да причини сънливост или замаяност. Ако е необходима медицинска консултация, имайте под ръка контейнера с продукта или етикета. Дръжте далеч от деца. Прочетете етикета преди употреба. Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето забранено. АКО ПОПАДНЕ НА КОЖА (или косата): незабавно съблечете всички замърсени дрехи. Изплакнете кожата с вода / душ. АКО ПОПАДНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Извадете контактните лещи, ако има такива. Продължете изплакването. Незабавно се обадете на ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ / лекар. Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с местните / регионални / национални / международни разпоредби. Съдържа бутан-1-ол, полиаминоамиден аддукт, ксилол.

База:
Опасност: Запалима течност и пари. Причинява сериозно увреждане на очите. Може да причини сънливост или замаяност. Вреден за водния живот с дълготраен ефект. Ако е необходима медицинска консултация, имайте под ръка контейнера с продукта или етикета. Дръжте далеч от деца. Прочетете етикета преди употреба. Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето забранено. АКО ПОПАДНЕ НА КОЖА (или косата): незабавно съблечете всички замърсени дрехи. Изплакнете кожата с вода / душ. АКО ПОПАДНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Извадете контактните лещи, ако има такива. Продължете изплакването. Незабавно се обадете на ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ / лекар. Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с местните / регионални / национални / международни разпоредби. Многократното излагане може да причини сухота или напукване на кожата. Съдържа изобутанол, n-бутилацетат, разтворител нафта (нефт), лек аромат.

Обезмаслител:
Опасност: Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: Може да се спука при нагряване. Предизвиква дразнене на кожата. Може да причини сънливост или замаяност. Токсичен за водния живот с дълготраен ефект. Дръжте далеч от деца. Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето забранено. Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване. Не пробивайте и не изгаряйте, дори и след употреба. АКО ПОПАДНЕ НА КОЖА: Измийте с много вода и сапун. ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете човека на чист въздух и го поддържайте удобно за дишане. Пазете от слънчева светлина. Не излагайте на температура над 50 ° C / 122 ° F. Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с местните / регионални / национални / международни разпоредби. Съдържа: Въглеводороди, С7, n-алкани, изо-алкани, циклични. Съдържат:> 30% алифатни въглеводороди.