Общи условия за ползване


Общи условия за ползване на страница, https://hexastores.com

 

I. Общи разпоредби.

 

Моля прочетете внимателно настоящите "Общи условия за използване" преди да
използвате страницата на Фирма "ХЕКСАФОЙЛ" ЕООД. Тези общи условия
представляват ДОГОВОР между Вас и Фирма "ХЕКСАФОЙЛ" ЕООД, с който
получавате правото да използвате безплатно услугите на страницата за лични и
нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия
имат обвързващо действие само в отношенията между Вас, като Потребител на
услугите на сайта и "ХЕКСАФОЙЛ" ЕООД. Чрез достъпа до (зареждането на)
интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите
общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги
спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не
използвайте страницата на "ХЕКСАФОЙЛ" ЕООД.

 


Потребителите получават правото да използват услугите на страницата, наричан
за напред в този документ и само "сайта", единствено за лични нетърговски цели.
При добавяне на мнение/коментар/ и снимки, потребителите се съгласяват да НЕ
използват нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална,
етническа или верска основа, призиви към расова дискриминация, етническа или
религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие, обидни
описания на физически лица, интелектуални или морални качества на конкретни
личности, спам, порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо
авторските права. Фирма "ХЕКСАФОЙЛ" ЕООД, не носи отговорност за изразените
от потребителите мнения и има право да изтрие мнения/коментари и снимки с
некоректно съдържание.

 

II. Основни понятия.

 

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със
следното значение:

 

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на
сайта на Фирма "ХЕКСАФОЙЛ" ЕООД.

 

"УСЛУГА/и" на сайта включват:

 

  • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/ данни на
    сайта.
  • осъществяване на поръчка на стоки от сайта..
  • публикуване на лични снимки както и обяви.
  • публикуване на коментари и мнения относно продукти в сайта на "ХЕКСАФОЙЛ" ЕООД

 

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети
лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но
не само DDoS, DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в
сървъра, deface, кражба на данни и др.


III. Авторски права.


1. Всички права са запазени.

 

Данните и информацията, получени от сайта на "ХЕКСАФОЙЛ" ЕООД -
www.hexastores.com, са собственост на Фирма "ХЕКСАФОЙЛ" ЕООД, и могат да се
ползват за търговска и служебна дейност или предоставяни на трети лица само от
упълномощени от Фирма "ХЕКСАФОЙЛ" ЕООД, субекти и срещу заплащане.
Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и
материали, а именно снимков материал, текстове, банери, лого и дизайн
публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското
право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява
законо нарушение и влече гражданска, административно наказателна и
наказателна отговорност в съответствие с действащото българско
законодателство.

 

IV. Политика за поверителност.


За нас от Фирма "ХЕКСАФОЙЛ" ЕООД, (www.hexastores.com), като администратор на
лични данни, винаги е било и ще продължава да бъде основен приоритет нашите
клиенти да се чувстват сигурни, когато ни предоставят лична информация.
Поради тази причина предприехме действия, за да сме сигурни, че ще покрием
изискванията на новия регламент на ЕС за защитата на личните данни - GDPR,
който влиза в силаот 25 май 2018г.
Можете подробно да се запознаете с нашата политика за защита на личните
данни, която е неизмена част от този документ, 
ТУК.

 

V. Ограничаване на отговорността.

 

"ХЕКСАФОЙЛ" ЕООД, прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна,
точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да
възникват обективни несъответствия или пропуски.

Фирма "ХЕКСАФОЙЛ" ЕООД
не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или
свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за
употреба на този сайт.

"ХЕКСАФОЙЛ" ЕООД, има право на обезщетение за всички вреди, разноски и
претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия
и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 

VI. Промени.


Фирма "ХЕКСАФОЙЛ" ЕООД, си запазва правото да извършва промени в
настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези
промени в сайта, за едно със съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага
действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Съвета на директорите на
Фирма "ХЕКСАФОЙЛ" ЕООД, и влизат в сила считано от 02.07.2021 година